Multilingual Turkish Dictionary

HALVE

HALVE : English Azerbaijani Turkish

1] tən yarı bölmək 2] yarıbayarı azaltmaq, ixtisar etmək

HALVE : English Turkish Redhouse

halvehäv fiil
yarıya bölmek.
yarıya indirmek