Multilingual Turkish Dictionary

HANTA

HANTA : Arin Turkish Etimology Dictionary

handa. hanı. qanda. nərədə. nə oldu. harda qaldı.
hanı birtirəcəyim dedin.
hanı o gördüyüm günlər