Multilingual Turkish Dictionary

HANZO

HANZO : Turkish Turkish

kaba saba, görgüsüz kimse

HANZO : Turkish Turkish

giyimi, davranışları uygunsuz kimse

HANZO : Turkish Turkish

aptal