Multilingual Turkish Dictionary

HAPAZLAMAQ

HAPAZLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

havazlamaq. qapazlamaq. gəpəzləmək. avuclamaq. ovuclamaq