Multilingual Turkish Dictionary

JEHAD

JEHAD : English Turkish

n. cihat, mücadele, bir şeye karşı yapılan mücadele; Müslümanlar tarafından İslam’a inanmayan kişilere yönelik yapılan kutsal savaş (genellikle "jihad" olarak yazılır)