Multilingual Turkish Dictionary

JEOPOLİTİK

JEOPOLİTİK : Turkish Turkish

ir ülkenin coğrafi durumuyla devletin siyasi durumu arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı

JEOPOLİTİK : Turkish Turkish

ir devlette, bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki

JEOPOLİTİK : Turkish Turkish

ir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasal coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasal öğreti

JEOPOLİTİK : Turkish Turkish Hukuk

Bir ülkenin coğrafi durumu ile siyaseti arasındaki yakın ilintiyi inceleyen bilim dalı

JEOPOLİTİK : Turkish English Hukuk

geopolitic KKKK