Multilingual Turkish Dictionary

JOINTLY AND SEVERALLY

JOINTLY AND SEVERALLY : English Turkish

müştereken ve müteselsilen, birlikte ve ayrı ayrı (birkaç kişinin hep beraber veya tamamen ayrı olduklarını belirten ortak sorumluluk)