Multilingual Turkish Dictionary

JOSEPH'S TOMB

JOSEPH'S TOMB : English Turkish

Joseph Kabri, bir efsaneye göre Shechem’de Joseph’in gömüldüğü bölge