Multilingual Turkish Dictionary

LÂKAYD

LÂKAYD : Turkish Risale

Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen

LÂKAYD : Ottoman Turkish

Kayıtsız. Alâkasız. Karışmayan. Kıymet ve ehemmiyet vermeyen. Aldırış etmeyen

LÂKAYD : Ottoman Turkish

kayıtsız, ilgisiz