Multilingual Turkish Dictionary

LABORATORY CONDITIONS

LABORATORY CONDITIONS : English Turkish

laboratuvar şartları, bir laboratuvara özgü olan şartlar (steril olma, hijyen, dış etkenler ile karşılıklı etkileşim olmama)