Multilingual Turkish Dictionary

LACAN

LACAN : English Turkish Phlosef

Jacques Lacan.
1981 yılları arasında yaşamış ve psikanalizin kurucusu Freud'dan çok etkilenmiş olan ünlü Fransız psikanalisti. Yaşamının büyük bir bölümünde Freud'a dönüşün gerekliliğini vurgulayan Lacan, psikanalizin kurucusuna itibarını yeniden kazandırmaya çalışmıştır. O, Fransa'da Kojeve'in Hegel üzerine derslerini izlemiş, Heidegger'i okuyarak yeniden yorumlamış ve psikanalizi felsefi kavramlarla zenginleştirerek daha anlaşılır hale getirmenin mücadelesini vermiştir