Multilingual Turkish Dictionary

LACHRIMAL

LACHRIMAL : English Turkish

adj. gözyaşına özgü, gözyaşına ait veya ilgili olan; gözyaşı üreten, gözyaşı salgılayan; lakrimal, gözyaşı salgılayan organlara ait veya onlara yakın olan (Anatomi)