Multilingual Turkish Dictionary

LACRIMAL FOLD

LACRIMAL FOLD : English Turkish

n. nazolakrimal kanalın alt deliğini koruyan sümüksü zar oluşturan kapakçık, Hasner valvülü