Multilingual Turkish Dictionary

LAFALAF

LAFALAF : Arin Turkish Etimology Dictionary

cavcav. yavyav. boşaqı, boşuna danşıq

LAFALAF : Arin Turkish Etimology Dictionary

tapataq lafalaf: əldən düşmüş. bir iş görməyən, görəbilməyən. uçuq. soluq. havayı. pasqal