Multilingual Turkish Dictionary

LAFTA KALMAK

LAFTA KALMAK : Turkish Turkish

ir olay ya da sorun, düşünülüp tasarlandığı halde uygulanamamak, gerçekleştirilememek