Multilingual Turkish Dictionary

LAKAP

LAKAP : Turkish Turkish

ir kimseye ya da bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan,o kimsenin ya da o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad

LAKAP : Turkish English

n. nickname, epithet, patronymic, sobriquet, agnomen, cognomen, moniker, surname

LAKAP : Turkish French

surnom [le], sobriquet [le]