Multilingual Turkish Dictionary

LAKE TURKANA

LAKE TURKANA : English Turkish

n. Turkana Gölü, Kenya'da Büyük Rift Vadisi'nde bulunan ve kuzey ucu Etyopya'ya kadar uzanan göl (önceleri "Rudolf Gölü" olarak bilinen)