Multilingual Turkish Dictionary

LALƏÇİÇƏKLİLƏR

LALƏÇİÇƏKLİLƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

cəm bot. Lale ve bezi
başqa bitkilerin daxil olduğu bitki fesilesi.