Multilingual Turkish Dictionary

LAL, -Lİ

LAL, -Lİ : Turkish Turkish

parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş

LAL, -Lİ : Turkish Turkish

şarap, kırmızı şarap

LAL, -Lİ : Turkish Turkish

kırmızı renkli bir çeşit mürekkebe verilen ad

LAL, -Lİ : Turkish Turkish

parlak kırmızı renkte olan