Multilingual Turkish Dictionary

LAMƏHALƏ

LAMƏHALƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.] dan. Heç olmazsa, en azı. [Hacı Nuru:] Amma necə ki, siz deyir-siniz, iksirə laməhalə başqa filizat lazımdı ki, onun təsirini qəbul edə. M.F.Axundzade. Bizimçün laməhalə üç dilin təlimi lazımdır. S.Ə.Şirvani. Topla nə gücün varsa, giriş qəti-cidalə; Ya haqqını al, ya əbədi öl, laməhalə!
C.Cabbarlı.