Multilingual Turkish Dictionary

LAMBENTLY

LAMBENTLY : English Turkish

adv. parlayan bir şekilde, yayılarak, titreyerek, yanardöner bir şekilde (ateş, ışık, vs. ile ilgili)