Multilingual Turkish Dictionary

LAMEL

LAMEL : Turkish Turkish

mikroskopla yapılan incelemede kimi vakit lamların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası