Multilingual Turkish Dictionary

LAMPOONING

LAMPOONING : English Turkish

n. yergi, birini taşlama veya alay etme eylemi (veya kurum, vs.)