Multilingual Turkish Dictionary

LANƏ

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

ükənə yuva

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

girək

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

girəni

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

kavşana

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

kətək kiçik üy

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəvirtək

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

kovaşan > (kaşanə)

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

kovdan

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

kövdən (.
arslan yini)

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

qonam

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

oyuq

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

yeniğ > yin < in. nin.)

LANƏ : Turuz Farsca - Türkce

yuva