Multilingual Turkish Dictionary

LAND BETTERMENT TAX

LAND BETTERMENT TAX : English Turkish

arazi iyileşme vergisi, arazileri geliştirme hizmetlerine para kaynağı sağlama amacıyla toplanan vergi