Multilingual Turkish Dictionary

LAND OF THE LIVING

LAND OF THE LIVING : English Turkish

yaşayanların dünyası, dünyaya ait olma, maddi dünya (ruhani dünyaya karşın olarak)