Multilingual Turkish Dictionary

LAND REGISTRATION EXTRACT

LAND REGISTRATION EXTRACT : English Turkish

arazi tescili belgesi, tapu dairesinde mülkiyet kayıtlarını tasdik eden belge