Multilingual Turkish Dictionary

LANGUISHMENT

LANGUISHMENT : English Turkish

n. durgunluk, hali kalmamış veya kuvvetsiz olma durumu; hasret kalma; mahzun ifade