Multilingual Turkish Dictionary

LANKNESS

LANKNESS : English Turkish

n. umursamazlık, gevşeklik, serbestlik; ihmalkârlık, aldırışsızlık; sıkı disiplin eksikliği; belirsizlik; iradesizlik, serbestlik, gevşeklik, şişmanlık, yumuşaklık (kas veya et hakkında); yağsızlık, zayıflık, incelik, narinlik