Multilingual Turkish Dictionary

LAODICEAN

LAODICEAN : English Turkish

adj. ilgisiz, kayıtsız (özellikle inançla alakalı)