Multilingual Turkish Dictionary

LAPÇA

LAPÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapca. düz. yassı

LAPCA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax lap. Ay balam, eybini qan; Bir həya eylə, utan! Yoxsa təkfir edərik! Lapca rüsva olasan?! M.Ə.Sabir.