Multilingual Turkish Dictionary

LAPEK

LAPEK : Arin Turkish Etimology Dictionary

daşıqa. daşqa. ardala. qatarın, tıraktorun arxasına bağlanan çanğ