Multilingual Turkish Dictionary

LAPPING

LAPPING : English Turkish

n. lepleme, birbirine bindirme, kenarların üst üste gelmesi; örtüşüm; pamuklu baskıda kullanılan sargı malzemesi