Multilingual Turkish Dictionary

LAQ

LAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ək. < > lıq. otlağ: otlıq: otun olan yeri. otlu yer. qışlıq: qışlaq.
yaylıq. yaylaq.
lağ. yer. məkan.
lağ çağ: zəman o məkan.
köpəğin tabu ismi.
lağ. ( < ağ. ağdırmaq). nərsənin olduğundan dəğişib, başqalamaq, oynatmaq. lağa qoymaq. məsqərə edmək.
işlərimizi lağ edmə.
lək. < > kal. kağ.
kərdi.
luq. duluğ. yaylağ.
sürgüç

LAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

lak (fars). < alağ. kasa. tağar.
lağ.
alaya, lağa qoymaq: alaylamaq. sallamaq. ələ salmaq. ələ sərimək. çalışdırmaq. işlətmək

LAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

;çoxluğu;; göstərən
laq;
lağ;
lak; əki, dəğişik söz, avurt, ağızlıq sonucu olaraq
qul;
qal;
vul;
luv;
lıq;
lı; lu; əklərin vermişdi

LAQ : Turuz Dictionary

lax. şol. astıq. yastıq. soyuğ. soyut. soğut. sust. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz. gəvir. kəvir. qavşaq. gəvşək

LAQ : Turuz Dictionary

lax. şol. salışsız. keçinti. keçər. keçəri. keçərgi. ötən. ötəri. ötərgi. bulumsuz. durmaz. duruşmaz. dəvamsız. dayamsız. dayancsız. dayaşsız. durdaqsız. qalmaz. qalımsız. gərməz. dönük. gedəri. gəl gedəri. dəğəri. müvəqqəti. quzəra. saltasız. salıtsız. sarsıq. bağdalsız. bağdasız. təki boş. sübatsız. e'tibarsız. napaydar. ğeyri sabit. müthərrik. biqərar. qərarsız

LAQ : Turuz Dictionary

lax. (< axmaq). boş

LAQ : Turuz Dictionary


qanılmazı ələ salmaq, el içində dəb olub, sıra gəlmiş, dönə dönmüş, özü çönmüş lağ olub

LAQ : Turuz Dictionary

lax. şol. astıq. yastıq. soyuğ. soyut. soğut. sust. qırıq. köfük. kövük. boş. kofı. kovı. koz. kovuz. gəvir. kəvir. qavşaq. gəvşək

LAQ : Turuz Dictionary

lax. şol. salışsız. keçinti. keçər. keçəri. keçərgi. ötən. ötəri. ötərgi. bulumsuz. durmaz. duruşmaz. dəvamsız. dayamsız. dayancsız. dayaşsız. durdaqsız. qalmaz. qalımsız. gərməz. dönük. gedəri. gəl gedəri. dəğəri. müvəqqəti. quzəra. saltasız. salıtsız. sarsıq. bağdalsız. bağdasız. təki boş. sübatsız. e'tibarsız. napaydar. ğeyri sabit. müthərrik. biqərar. qərarsız

LAQ : Turuz Dictionary

lax. (< axmaq). boş

LAQ : Turuz Dictionary


qanılmazı ələ salmaq, el içində dəb olub, sıra gəlmiş, dönə dönmüş, özü çönmüş lağ olub

LAQ : Az Turkish Farsi

:
گشاد، بزرگ.
لق و سست. (از واژة تقليدي لاق ‌لاق‌…‌ گـرفته شده است.) لاقّا (laqqa)
جادار، گشاد، لباس گشاد و فراخ، بار پوشالي كه با حيوان حمل كنند. لاق-لاق (laq-laq)
صداي هرچيز لق و سست، صداي پا در داخل كفش گشاد. لاق-لاقّى (laq-laqqı)
هر چيز گشاده و فراخ