Multilingual Turkish Dictionary

LAQEYDCƏ(SİNƏ)

LAQEYDCƏ(SİNƏ) : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Heç bir şeyin fik-rine, qayğısına, qeydine qalmadan; laqeyd-likle, fikir vermeden, maraqlanmadan. La-qeydcəsinə baxmaq. Laqeydcə ötüb keçmək.