Multilingual Turkish Dictionary

LAQQALAQ

LAQQALAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

təql. Darboğaz qabdan tökü-len ve ya qaynayan mayenin, yaxud da hey-vanların dille bir şeyi yalayarken çıxardığı ses. Samovar laqqalaq qaynayır. Qazan laq-qalaq qaynayırdı.
Əli dəhrə ilə erkəyi şaq-qalayanda
. çənbər ənik çaladakı qanı laqqa-laq yalayırdı. Ə.Veliyev.