Multilingual Turkish Dictionary

LARİNQOLÖGİYA

LARİNQOLÖGİYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[yun.] Tebabetin bo-ğaz xesteliklerinden behs eden bölmesi. Larinqologiya qırtlağın fiziologiyasını, pato-logiyasını, onun xəstəliklərinin müalicə və profilaktika üsullarını öyrənir.