Multilingual Turkish Dictionary

LAST-DITCH EFFORT

LAST-DITCH EFFORT : English Turkish

n. son çaba, son deneme, çok az zaman kaldığında yapılan girişim