Multilingual Turkish Dictionary

LAUGHABLY

LAUGHABLY : English Turkish

adv. güldürücü bir şekilde, eğlendirici bir şekilde, komik bir şekilde; anlamsız bir şekilde, saçma bir şekilde