Multilingual Turkish Dictionary

LAUNDER

LAUNDER : English Azerbaijani Turkish

1] yuyub ütüləmək [paltarı] 2] yuyulmaq [yaxşı, pis
parça haqda]; will these thirts launder well? bu köynəklər yaxşımı yuyulur?

LAUNDER : English Turkish Textile

yıkayıp ütülemek, çamaşır yıkamak