Multilingual Turkish Dictionary

LAW OF GOD

LAW OF GOD : English Turkish

Tanrı'nın Yasası, Musa tarafından İsrail halkına verilen kutsal kitap, Musa'nın 5 kitabı, Tevrat