Multilingual Turkish Dictionary

LAXLAMAQ

LAXLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəmikləri fırlamaq, uçmaq, laxlamaq: qanğıldamaq. qaqnıldamaq. cılızlamaq. taxda tabağlaşmaq. ətsizişmək. arığlamaq

LAXLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Yerinden oynamaq, yerin-de möhkem durmamaq, lax olmaq, terpen-mek, boşalmaq; möhkemliyini, sabitliyini itirmek. Stulun qıçları laxlayır.
Kərbəlayı Ağcanın fikrində bu idi ki,
. Kazımı çəpərə elə çırpsın ki, çəpərin taxtaları laxlasın. çemen-zeminli. Hələ də [Nise xalanın] ağzında bircə dişi laxlamayıb. Qantemir. // məc. Sarsılmaq, möhkemliyini itirmek.

LAXLAMAQ : Turuz Dictionary


loşqanmaq. loşqalaşmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək.
titrəmək. çalpalamaq. çalxanmaq. səlxənmək. salxanmaq. gicəlmək.
ayağlarım tutmur geyin, ayağa qalxanda sələxlənirəm

LAXLAMAQ : Turuz Dictionary


loşqanmaq. loşqalaşmaq. boşqanmaq. boşqalaşmaq. gəvşənmək.
titrəmək. çalpalamaq. çalxanmaq. səlxənmək. salxanmaq. gicəlmək.
ayağlarım tutmur geyin, ayağa qalxanda sələxlənirəm

LAXLAMAQ : Azerbaijani English Dictionary

f. [mıx, diş və s.] to be* / to get* / to come* loose; [stol, stul və s.] to be* unsteady; [mebel] to get* / to become* rickety; Dişim laxlayır. I have a loose tooth, My tooth is loose; Bu dirək laxlayır This pole is coming loose

LAXLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.لق شدن. در جا تکان خوردن. شل شدن