Multilingual Turkish Dictionary

LAXTA

LAXTA : Azerbaijani English Dictionary

i. clot; qan laxtası clot of blood

LAXTA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. ve sif. Berkiyib qatılaşmış qan kütlesi. Qalın topa birçəkləri öz qanı ilə bo-yanmış; Bığlarının kənarında qan laxtası da-yanmış. A.Sehhet. Nə iş, nə idarə, nə də bir insan; Hər tərəf daş, torpaq, dəmir, laxta qan.
M.Rahim.
laxta-laxta sif. Laxtalar halında, parça-parça. Laxta-laxta qan qusmaq.
Darğınam mən belə baxta; Urəyim qan laxta-laxta. Ə.Cavad. Ceyran, Ayaz çox aradı, Aslandan tapmadı bir iz; Yalnız təpə ətəyində laxta-laxta (z.) durmuşdu qan. A.Şaiq.

LAXTA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. dan. Ətli-canlı, kök. Laxta uşaq.

LAXTA : Az Turkish Farsi

ا.ص.[فا.لخته]دلمه. گوشتالو. چاق