Multilingual Turkish Dictionary

LAY WAIT

LAY WAIT : English Turkish

pusuya yatmak, pusuda beklemek, saklanmak ve saldırmak için beklemek