Multilingual Turkish Dictionary

LAYİHƏLƏNDİRMƏ

LAYİHƏLƏNDİRMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Layihelendirmek"-
denf.is. Layihələndirmə işləri.