Multilingual Turkish Dictionary

LAYİHƏLƏNDİRMƏK

LAYİHƏLƏNDİRMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f.
Bir tikinti,
qurğu ve s.-nin layihesini tertib etmek, ha-zırlamaq.
məc. Nezerde tutmaq, texmin etmek. Idman kompleksi tikilişini layihələndirmək.