Multilingual Turkish Dictionary

LAZİM GƏLİNMƏK

LAZİM GƏLİNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gərəkinmək

LAZİM GƏLİNMƏK : Turuz Farsca - Türkce

istənmək
bu yükə güclü biri istənir.
gün batmadan çatmağa, indi yola düşmək istənir.
istənirsə məndə gəlləm.
bu yetər, artığı istənməz.
bu işdə çox yağ istənir