Multilingual Turkish Dictionary

LAZIMSIZ

LAZIMSIZ : Azerbaijani English Dictionary

s. useless; unnecessary; lazımsız şey a useless thing; lazımsız qeyd an unnecessary remark

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

asısız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çağasız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

çöpük

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

duzasız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

edinsiz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

geybənə

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

göbələk

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

isisiz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kasat

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kəsit

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kopaq

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

koppaq

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

koruz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kosat

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kosıt

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köp

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

köpük

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

körüz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

küp

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kütə

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

kütəl

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qaybana

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırac

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıraç

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırıç

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırqalıq

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtaq

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtıqran

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtıl

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtlan

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qırtlaz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qısır

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıslan lizumsuz. faydasız.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar.
tutduğu işləri olumsuz çıxdılar

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıyır

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qıylan

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

qopaq

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

quymaqsız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

quyuqsuz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

olumsuz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

saçasız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sağasız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sağımsız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sağınsız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sapasız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

sütsüz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

süzəsiz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

üssüz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

üstsüz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

verimsiz

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yağasız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yağsız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yararsız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yaraşsız

LAZIMSIZ : Turuz Farsca - Türkce

yarqasız

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

artığına

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

artıqmac

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkirsiz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gərəkməz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gərəksiz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gərəksizinə

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

girəkirsiz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

girəkməz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

girəksiz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

girəksizinə

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

istəməz iqtizasız. icabsız. vacibsiz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

istərməz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

istərsiz
istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazimsiz vəsayillər.
istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz xərclədik

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

istərsiz
istərsiz qoşular: gərəksiz taxılar: lazimsiz vəsayillər.
istərsizcə paraları uçurduq. yox yerə, icabsızca, vacibsiz xərclədik

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qucaqsız lizumsuz

LAZİMSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yersiz

LAZIMSIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. Lazım olmayan, gereksiz, lüzumsuz. Lazımsız material. Lazımsız şey-lər.
Fəhlələr mərasim zamanı lazımsız mü-naqişəyə yol verməmək üçün orkestri burax-dılar. M.Hüseyn. [Hakim] səliqəli stolunun üstündə gördüyü lazımsız kağızları bir-bir cırıb səbətə atırdı. Mir Celal. // Artıq, izafi, lüzumsuz, faydasız. Lazımsız məxaric.
[Hacı Bayram:] Ancaq lazımsız xərcdir, çünki bu hökumət beşgünlükdür. Ə.Haqverdiyev.