Multilingual Turkish Dictionary

LEACHER

LEACHER : English Turkish

n. filtreleyen kimse veya şey, süzme yöntemiyle bir maddeden çözülebilir madde çıkaran kimse veya şey