Multilingual Turkish Dictionary

MÄFİYA

MÄFİYA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ital.] Terror yolu ile meqse-dini heyata keçiren gizli teşkilat ve ya cemiy-yet. Mağaraya təpilmiş neçin o qart canavar;
.Mafiyası üstündə əsim-əsim əsənlər; Für-sət düşsə əlinə, pambıqla baş kəsənlər! X.Rza.